Fartygen

Gammalt fartyg för race

Fartygen

Den stora charmen med The Tall Ships Races var att flera typer av fartyg kunde delta. Alla tävlade i en specifik klass beroende på typ och storlek. Klasserna var indelade i A till D.

Tävlingen var öppen för alla enskroviga fartyg som uppfyllde följande krav:

  • Fartyget är minst 9,14 m lång i vattenlinje
  • Minst 50 procent av besättningen ombord är trainees, alltså ungdomar mellan 15 och 25 år (med eller utan erfarenhet av segling)
  • Fartyget uppfyller Sail Training Internationals säkerhetskrav

KLASS A
Samtliga segelfartyg med LOA över 40 meter. Ett fåtal fartyg under 40 meter har A-klassificering i egenskap av råsegel.

KLASS B
Traditionellt riggade segelfartyg som mäter mellan 9,14 (LWL) och 39,9 (LOA).

KLASS C
Modernt segelfartyg med LOA under 40 meter där riggen domineras av Bermudasegel.

KLASS D
Modernt segelfartyg med LOA under 40 meter som har spinnakerliknande segel.

Anmälda fartyg

Tävling är nedlagd och har inte längre en officiell hemsida. Det går därför inte att anmäla sig för närvarande.