Om tävlingen - The Tall Ships Races

The Tall Ships Races är världens största internationella havskappsegling - en kombination av tävling och vänskaplig samsegling. 2017 går starten i Halmstad och kommer på sin väg mot målgång i Szczecin att passera Kotka och Turku (Finland) och Klaipeda (Litauen). Hela tävlingen tar cirka en månad - starten går den 30 juni och fartygen förväntas gå i mål i Szczecin 5 augusti. I varje hamn blir det en stor folkfest på kaj, som varar fyra-fem dagar.

Grundtanken med The Tall Ships Races är att främja kontakterna mellan unga människor från olika länder och med olika social bakgrund. Besättningarna på fartygen måste till minst hälften bestå av personer mellan 15 och 25 år - så kallade trainees. Omkring 3 000 - 4 000 ungdomar deltar i evenemanget.

Fartyg i olika klasser

Fartygen är indelade i fyra klasser, från A till D. I varje klass får de tre bästa fartygen pris. Det mest prestigefyllda priset tilldelas dock det fartyg vars besättning visat störst prov på gott kamratskap och på bästa sätt knutit nya internationella kontakter. Den vinnaren utses genom en omröstning bland fartygens besättningar.

Arrangören av The Tall Ships Races

The Tall Ships Races arrangeras av Sail Training International, STI. Det är en ideell organisation, som har sitt säte i Gosport, England. 25 länder är medlemmar, däribland Sverige. Organisationen är politiskt och religiöst obunden.

Sidan uppdaterad: 2015-10-07