Händer på Hållbarhetstorget

Hållbar utveckling är när miljö, människor och resurser används på bästa sätt, nu och i framtiden. En framgångsfaktor för arbetet är samarbete och på Hållbarhetstorget samlas regionala aktörer, alla med fokus på ett hållbart Halland.

Besök oss i tälten vid Halmstad Area, lyssna till korta föreläsningar inom temat och bidra med era bästa hållbarhetstips.

Fredag 30 juni

Hållbar stadsutveckling
12:30 Charlotta Winkler, Specialist solenergiteknik, WSP
Solceller i staden - Framtidens energiproduktion behöver ske integrerat i vår bebyggda miljö. Det finns många goda exempel och möjligheter!

13:00 Kristian Widén, Projektledare Smarta Städer, Högsklan Halmstad
Smarta städer och samhällen - Högskolans senaste forskningstema för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

13:30 Magnus Gustafsson, Projekt- och bebyggelse, WSP
Bakgrund och framtid för Halmstads hamn - Hur skyddar man hamnen från höjda havsnivåer.

14:00 Petra Sörman, Miljö och hållbarhetsstrateg, WSP
Hur påverkar min livsstil miljön? - Vi sätter "fotavtryck" på jorden. Varje gång du handlar eller reser kan du göra mer eller mindre medvetna val.

14:30 Marcus Johansson, Kris kommunikatör, Länsstyrelsen
Vid sju sekunders tut gå inte ut - Hur kan väl förberedda medborgare bidra till ett hållbart samhälle?

15:15- 15:45 Uppehåll för invigning av The Tall Ships Races

Invigning av Hållbarhetstorget

16:00 Invigningstal av Landshövding Lena Sommestad

16:15 Martin Christensson, Do-Good entreprenör
Agenda 2030 - vad, varför och hur - I september 2015 antog världens ledare 17 globala mål om hållbarhet. Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, lösa klimatkrisen. Hur kan vi bidra till att nå dessa fantastiska mål?

17:00 Gun Ragnarsson, Ekologiska lantbrukarna
Bondens roll för hållbar livsmedelsproduktion - Mångfald och långsiktighet är grundbultarna, utan detta stannar Sveriges miljöarbete!

17:30 Lovisa Ljungberg, Chef för utvecklingsenheten, Länsstyrelsen
Välkommen till Halland! - Länsstyrelsen jobbar för ett gott mottagande och integration av nyanlända till Halland.

Lördag 1 juli

Vatten - Sött och salt

12:30 Anne Udd, samordnare, Kattegatts kustvattenråd
Samverkan om havets möjligheter - Kattegatt är en fantastisk resurs som vi gemensamt måste ta hand om. Vattenrådet sammanför nykelaktörer.

13:00 Amanda Nylund, Havsnätverket Väst
Plast i haven omkring oss - Var kommer all plast i havet ifrån? Hur kan vi tillsammans rädda haven?

13:30 Bo Gustafsson, Marinbiolog, Länsstyrelsen
Under ytan i Kattegatt - Vad visar de senaste undersökningarna om livet under ytan?

14:00 Erika Axelsson Länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen
Finns i sjön? - Hur går det för fiskebestånden i Kattegatt?

14:30 Elin Carling och Bo Nilsson, VA-specialister, WSP
Framtidens vattenförsörjning i Halmstad - Om vattnet inte räcker nu, hur ska det räcka till 150 000 kommuninvånare 2050?

15:00 Anders Hedefalk, VA-strateg, Laholmsbuktens VA
Vattenbristen i Halmstad - Varför har vi så ont om vatten? Tips för att spara på värdefulla droppar.

15:30 Ellinor Waldemarson, Halmstads naturskyddsförening
Snorkelleden i Svärjarehålan - Varför är det så viktigt att uppleva världen under ytan?

16:00- 16:15 HOPP-Kören sjunger med tema hållbar utveckling

Vad är Hållbarhet?

17:00 Håkan Cajander, Digitalt laborativt centrum, Högskolan i Halmstad
Varför är digitalt hållbart? - Ger digitaliseringen en mer hållbar värld? Tankar kring hur digitaliseringen gör vår vardag mer hållbar.

17:30 Marie Mattsson, Universitetslektor miljövetenskap, Högskolan i Halmstad
Fossilfritt bränsle - Hur når vi en fossilfri fordonsflotta till 2030?

Söndag 2 juli

Hållbarhet i vardagen

12:30 Elin Carling, VA-specialist, WSP
Solvatten - Sol och teknik skapar rent dricksvatten till alla människor världen över.

13:00 Claes Månsson, VD, BilMånsson
Elbilens framtid i Halland - Utvecklingen kring fossilfria bilar bubblar. Få en uppdatering om vad som händer på elbilsmarknaden just nu!

13:30 Petra Sörman, Miljö och hållbarhetsstrateg, WSP
Hur påverkar min livsstil miljön? - Vi sätter ”fotavtryck” på jorden. Varje gång du handlar eller reser kan du göra mer eller mindre medvetna val.

14:00 Hans-Erik Eldemark, Innovationsrådgivare, Högskolan i Halmstad
Hållbar utveckling - Produktutveckling i flera dimensioner i en föränderlig värld. Lika bra att göra rätt från början.

14:30 Mattias Svensson, Projektledare, WSP
Översvämningar i Halmstad - Dagens och framtidens klimat skapar höga vattennivåer längs Halmstads kust och i Nissan. Varför är det så och kan vi skydda oss?

15:00 Hanna Berggren, Miljöstrateg, SEE-U
Miljödiplomering av event - Hur man kan arbeta med att minska miljöpåverkan på stora event, till exempel The Tall Ships Races?

15:30 Stana Franjic, Hållbart resande, Halmstads kommun
Cykelbiblioteket - Skulle du klara vardagslivet med en lådcykel? Testa så får du se, cykelbiblioteket främjar nya goda vanor.

16:00 Claes Malmberg, Högskola i Halmstad
Vad behöver unga veta om hållbarhet? - Hur kan skolan hjälpa till att utbilda morgondagens hållbara medborgare?

17:00 Mikael Stenström, reservatsförvaltare och Nicole Blomstrand, kommunikatör på Länsstyrelsen
Naturreservaten i Halland från hav till skog - I Halland finns närmare 180 naturreservat som förvaltas med målet att skydda biologisk mångfald och att ge besökare fina upplevelser. Få tips om några riktiga naturpärlor!