Tillgänglighet

Tillgänglighetsarbetet genomförs tillsammans med handikapprådet i Halmstads kommun. Vi arbetar för att tillgänglighetsanpassa evenemanget och evenemangsområdet i så hög grad som möjligt.

Tillgänglighetsarbetet innefattar flera fokusområden, bland annat framkomlighet där kabeldragningen på området minimeras och förses med kabelskydd samt tillgänglighetsytor vid scenområdena. Dessutom erbjuder två fartyg, Morgenster och Santa Maria Manuela möjligheten att komma ombord även med rörelsehinder. Ombordstigningen kommer att ske genom lyft av mankraft.

Vid våra infopoints kommer det att finnas kartor över området för dem med svårigheter att orientera sig, samt program med större teckenstorlek för besökare med synnedsättning. Dessa program kommer även finnas tillgängligt digitalt och kan skrivas ut från hemsidan.

På evenemangsområdet finns också cirka 10 rullstolsanpassade toaletter.

En rundvandring på festivalområdet med eventuellt bil erbjuds till personer med grav synnedsättning torsdag 29 juni, klockan 14.00, start vid huvudentrén. Anmälan görs till torbjorn.lagergren@halmstad.se.

Se en lista över programpunkter med större teckensnitt.PDF