Historia

Idén med en internationell segeltävling för olika sorters fartyg bemannade med kadetter och sjömän under utbildning, diskuterades först informellt 1953. Den första tävlingen genomfördes 1956.

En pensionerad advokat från London, Bernard Morgan, drömde om ett havets broderskap som skulle sammanföra ungdomar från alla sjöfarande folk under vänskapliga tävlingsformer. Bernard ansåg att detta skulle vara ett passande sätt att markera det som då uppfattades som slutet på seglingens epok. Idén tog fäste, speciellt hos Storbritanniens portugisiska ambassadör Dr. Pedro Theotónio Pereira, som trodde att en kappsegling kunde fostra goda relationer mellan ungdomar från olika länder.

Ju mer Morgan och Pereira talade om idén desto mer entusiastiskt blev gensvaret från andra. Mångas fantasi fick fart och den första kommittén Sail Training International Race Committee etablerades. Planer lades för en havskappsegling mellan Torbay i Storbritannien och Lissabon i Portugal i juli 1956, där tjugo fartyg deltog. Dessa var uppdelade i två klasser; de över 100 ton och de under.

Juana från Argentina kom först i mål men med hänsyn till justerade tider, ett tävlingssystem som fanns i bruk redan då - korades den brittiska Moyana som övergripande segrare. På väg tillbaka till Southampton förolyckades Moyana i en storm och sjönk. Alla 23 officerare och besättningsmän räddades och de hade sinnesnärvaron att ta med sig trofén.

Den första kappseglingen var avsedd som en engångshändelse, men drog till sig så stor uppmärksamhet i pressen att kommittén beslöt sig för att upprepa evenemanget 1958 och därefter vartannat år. På så vis blev Sail Training International Race Committee permanent.

The Tall Ships Races idag

Tävlingen attraherar vanligtvis mellan 70 och 100 fartyg och ger unga rekryter möjlighet att umgås med likasinnade från andra länder och att besöka nya hamnar. The Tall Ships Races hålls numera varje år och under sommaren i europeiska vatten, från baltiska havet till medelhavet.

Tävlingen omfattar vanligtvis fyra hamnar med kappsegling mellan hamn ett och två, en sällskapskryssning ("Cruise-in-Company") mellan hamn två och tre och ytterligare en kappsegling mellan hamn tre och fyra. Varje värdhamn organiserar ett program av sociala, idrottsliga och kulturella aktiviteter för trainee-besättningarna. Den sista dagen inkluderas besättningsmarsch genom gatorna och en prisutdelningsceremoni. Ankomst av fartygen, angöring, förtöjning, att kasta loss, och segelparaden styrs av hamnkaptenen och ett system med volontärer, organiserade av lokala personer, ser till varje fartyg och deras besättningar.

Vill du läsa mer om The Tall Ships Races historia, besök Sail Training Internationallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsters webb.

De svenska värdstäderna genom historien.

 • 1968 Göteborg
 • 1972 Malmö
 • 1978 Göteborg
 • 1980 Karlskrona
 • 1983 Karlskrona
 • 1986 Göteborg
 • 1987 Stockholm
 • 1988 Karlskrona
 • 1989 Malmö
 • 1992 Karlskrona
 • 1997 Göteborg
 • 2000 Stockholm
 • 2007 Stockholm
 • 2011 Halmstad
 • 2017 Halmstad