Fartygen

Den stora charmen med The Tall Ships Races är att flera typer av fartyg kan delta. Alla tävlar i en specifik klass beroende på typ och storlek. Klasserna är indelade i A till D.

Tävlingen är öppen för alla enskroviga fartyg och måste uppfylla följande krav:

  • Fartyget är minst 9,14 m lång i vattenlinje
  • Minst 50 procent av besättningen ombord är trainees, alltså ungdomar mellan 15 och 25 år (med eller utan erfarenhet av segling)
  • Fartyget uppfyller Sail Training Internationals säkerhetskrav
  • Fartygens längd mäts i Lenght Over All (LOA), eller Loaded Waterline Lenght (LWL) som mäter fartygets längd vid vattenlinjen

KLASS A
Samtliga segelfartyg med LOA över 40 meter. Ett fåtal fartyg under 40 meter har A-klassificering i egenskap av råsegel.

KLASS B
Traditionellt riggade segelfartyg som mäter mellan 9,14 (LWL) och 39,9 (LOA).

KLASS C
Modernt segelfartyg med LOA under 40 meter där riggen domineras av Bermudasegel.

KLASS D
Modernt segelfartyg med LOA under 40 meter som har spinnakerliknande segel.

Anmälda fartyg

Läs mer om de anmälda fartygen här.