Sail Training International

Organisationen bakom The Tall Ships Races är ideella Sail Training International (STI) som har sin hemvist i Gosport, England. Idag har STI 25 medlemsländer. Organisationen har sina rötter i den allra första arrangerade seglatsen 1956 och har sedan dess arrangerat The Tall Ships Races.

Medlemsländer

Australien, Belgien, Bermuda, Canada, Danmark, England, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Indien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Tyskland och U.S.A.

Sail Training Association of Sweden

Varje land har en lokal organisation som ingår i STI. Sail Training Association of Sweden (STAS), är den svenska organisationen. Föreningens uppgift är bland annat att informera om möjligheter för svenska ungdomar att segla ombord på svenska segelfartyg, organisera deltagande från svenska fartyg i TSR samt organisera och koordinera ansökningar för svenska städer, som önskar vara värdhamn under The Tall Ships Races.

Sidan uppdaterad: 2016-02-02

Kontakta oss
The Tall Ships Races - Halmstad
Fredsgatan 13
Alla kontakter

Vi är Miljödiplomerade