Kulturföreningar och enskilda kulturaktörer

Var med och bidra till inspiration och möten mellan konst, kultur och människor samt skapa glädje hos besökarna på The Tall Ships Races Halmstad.

Kulturföreningar och enskilda kulturaktörer är en mycket viktig ingrediens i folkfesten. Dina aktiviteter eller ditt program bör attrahera många målgrupper och väcka nyfikenhet och öppenhet mellan generationsgränser. Ungas inflytande är viktigt och de ser gärna att besökarna kan delta i aktiviteter som någon slags utmaning eller tävling. Tänk också på möjligheten att knyta an till olika teman som fartyg, hantverk, världen, framtid och berättelser om Halmstad nu och då.

Ett urval kommer att göras eftersom antalet aktiviteter och programtider är begränsade på The Tall Ships Races Halmstad. Ungas inflytande har också en påverkan i urvalet. Det finns alltså ingen garanti att du kommer att få delta. Senast 10 april kommer du att få besked om ditt deltagande.

Sista anmälningsdatum har nu passerat.